Towarzystwo Miłośników Piotrowic

Projekty (4)

Tytuł projektu: Zapamiętaj! - Nie śmiecimy! - Z odpadami sobie radzimy!

Czas trwania: 10.09-30.10.2012r.

Wnioskowana kwota dotacji: 2000zł

Zadanie obejmowało działania informacyjne, edukacyjne, integracyjne, służące wzrostowi świadomości mieszkańców Gminy Męcinka nt. odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy. Przybliżyliśmy mieszkańcom założenia nowej ustawy odpadowej oraz wskazać konieczności i możliwości segregacji śmieci. Zorganizowaliśmy imprezę plenerową, podczas której promowaliśmy kampanię „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków”.

Podsumowaniem były nasadzenia nowych drzew i krzewów, posialiśmy trawę. Przeprowadziliśmy konkursy, których celem było promowanie recyklingu i wyrobienie wśród mieszkańców nawyków segregacji wytwarzanych odpadów. Więcej zdjęć TUTAJ

Zapamiętaj – Nie śmiecimy! – Z odpadami sobie radzimy!

zapProjekt: Cudze chwalimy, swego nie doceniamy – ocalmy wspólnie, co posiadamy

Czas trwania całego projektu: 1.05 – 30.09.2012

Wnioskowana kwota dotacji: 2.990,00

Celem głównym projektu było zagospodarowanie miejsca spotkań, połączenie parku z świetlicą wiejską i kościołem, stworzenie ciągu spacerowego oraz zintegrowanie społeczności wiejskiej. To kontynuacja projektu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego w 2011r. W ubiegłym roku dzięki realizowanemu projektowi wykonaliśmy częściowe nasadzenia krzewów ozdobnych w parku w centrum wsi. Kolejnym etapem uatrakcyjnienia tego miejsca było wykonanie deptaka łączącego park ze świetlicą wiejską. Wykonano odcinek chodnika od cmentarza do parku. W tym roku przedłużyliśmy ciąg nasadzeń krzewów – wzdłuż deptaka, który wykonano we współpracy z Radą Sołecką dzięki funduszowi sołeckiemu i poprzez pracę wolontariuszy. Działania w ramach obecnego projektu były kolejnym etapem zagospodarowania parku i jego obrzeży. Dobro wspólne to też integracja lokalnej społeczności, wspólne spędzanie czasu, propagowanie wartości rodzinnych i prozdrowotnych. Temu przysłużyły się bez wątpienia organizacja w czerwcu pikniku rodzinnego z konkursami dla dzieci oraz lokalne imprezy plenerowe i wspólna wycieczka do Western City w Ścięgnach k/Karpacza. Wyjazd pozwolił również na pokazanie możliwości i przykładów przyciągania turystów, a zdobyte doświadczenia poszerzyły naszą wiedzę o nowe pomysły na uatrakcyjnienie naszej miejscowości. Podsumowaniem projektu było wrześniowe Święto Pieczonego Ziemniaka – już dziesiąte, zatem jubileuszowe. Galeria zdjęć z imprezy TUTAJ

Projekt: Ocalić od zapomnienia

Czas trwania całego projektu: 1.07. – 30.09.2011

Wnioskowana kwota dotacji: 1800

ocalic

 

Piotrowicki park od wielu lat (jako obiekt poPGR-owski) był postrzegany jako „niczyj”. Po przekazaniu w dzierżawę tego miejsca naszemu Stowarzyszeniu (umowa do 2020r.) park zmienił swój „status społeczny”, połączył mieszkańców chcących polepszyć warunki życia i wizerunek naszej miejscowości. Park został skutecznie zaadaptowany na miejsce spotkań i imprez, staje się wizytówką Piotrowic.

Głównym celem naszego projektu było wzmocnienie współpracy w lokalnej społeczności, pokazanie atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji, a także uatrakcyjnienie naszej miejscowości nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów. Chcieliśmy także umocnić pozycję naszego stowarzyszenia w lokalnej społeczności i na tle innych stowarzyszeń. W okresie realizacji projektu odbyły się spotkania informacyjno-organizacyjne z członkami Rady Sołeckiej wsi Piotrowice, sołtysem, radnymi i członkiniami zespołu folklorystycznego Piotrowiczanki.

Dzięki realizowanemu projektowi kontynuowaliśmy proces zagospodarowywania zabytkowego parku, zapoczątkowany przez sołtysa Andrzeja Ankusa, by stwarzać atrakcyjne miejsce wypoczynku, a dodatkowo urozmaicić plac zabaw. Wykonaliśmy częściowe nasadzenia krzewów ozdobnych oraz polsko-angielskie tablice informacyjne, które stały się dodatkową infrastrukturą turystyczną tego zabytkowego terenu. Zorganizowaliśmy sprzątanie terenu parku. Podsumowaniem projektu było Święto Pieczonego Ziemniaka organizowane już po raz dziewiąty we wrześniu.

Dodatkowo realizując projekt nawiązaliśmy współpracę z nowymi podmiotami – GOPS w Męcince, TESCO Jawor, Bank BGŻ, OSP Męcinka, OSP Małuszów, KPP Jawor, Stowarzyszenie Charytatywne AZYL Jawor. Ponadto kontynuowaliśmy współpracę z Radą Sołecką, sołtysem i radnymi Piotrowic, Urzędem Gminy w Męcince, Szkołą Podstawową w Piotrowicach, Stowarzyszeniem Kaczawskim. Utrwaliliśmy kontakty z mediami: Nową Gazetą Jaworską, Konkretami.pl, Radiem Plus Legnica.

Galeria zdjęć dot. projektu TUTAJ

Sobota 8. stycznia 2011r. była niezwykłym dniem nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach, ale również dla wielu mieszkańców Chełmca, Myślinowa i Piotrowic.

Wszyscy oni zostali zaproszeni do szkolnej auli na podsumowanie projektu „Zróbmy to razem” (realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; pozyskane fundusze w kwocie prawie 50 tys. zł), służącemu integracji mieszkańców w wieku 15-64 lata z tych trzech wsi. Partnerem projektu było Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Piotrowic”.

Podczas spotkania zaprezentowano zdjęcia wraz z omówieniem zajęć terenowych „Skautowskie poznawanie Parku Krajobrazowego CHEŁMY” oraz wycieczek. Zebrani otrzymali też folder projektu, w którym uwzględniono największe atrakcje turystyczne tego rejonu, zachęcający do odwiedzenia wielu pięknych miejsc naszej okolicy.
– Folder jest adresowany do wszystkich, którzy szukają spokoju, harmonii wewnętrznej i relaksu na łonie przyrody, a przede wszystkim preferują aktywny wypoczynek – powiedziała dyrektor szkoły Jolanta Cisoń.
Nietypową atrakcją spotkania podsumowującego projekt był spektakl „Robin Hood w Piotrowicach”, wystawiony w języku angielskim. Pracowicie wykonane dekoracje i stroje oraz mistrzowska gra aktorska to efekt wielu godzin zajęć realizowanych w ramach projektu. W przedstawieniu zagrali uczniowie, dorośli uczestnicy zajęć, a nawet proboszcz parafii Męcinka ks. Marek Kluwak i sekretarz Urzędu Gminy Zygmunt Melner.
Koordynator Bożena Pyzik serdecznie podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie, poświęcając swój czas i angażując się w jego realizację. Miłym podsumowaniem spotkania był przygotowany poczęstunek.
(tesp) NGJ

Galeria zdjęć dostępna na stronie Szkoły TUTAJ


smilowski 2

ankus2

___________________________

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.